תחומי עיסוק

ייפוי כח מתמשך

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות אשר נכנס לתוקף באוקטובר 2016 שינה את המצב הקיים לפיו אפוטרופסות היא הדרך היחידה באמצעותה אדם מקבל סמכות לנהל את ענייניו של אדם אחר, שאינו כשיר לכך. למינוי אפוטרופוס נדרשת מעורבותו של בית המשפט והוא אשר מכריע אם יש צורך במינוי ומי יהיה האפוטרופוס. אם אדם השאיר הנחיות מקדימות בדבר זהות האפוטרופוס, בית המשפט יתחשב בכך, אך ההכרעה הסופית נתונה לו. נוסף על כך, אפוטרופוס מקבל על עצמו סמכויות מלאות לנהל את כל ענייניו של האדם שהוכרז כבלתי כשיר. לעומת אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך נערך מראש, על ידי מייפה הכוח כאשר הוא כשיר ומסוגל לדאוג לענייניו. מייפה הכוח בוחר בעצמו על מי להטיל את האחריות לענייניו, והוא יכול לפצל את האחריות בין מספר אנשים לפי נושאים. הפעלת ייפוי הכוח אינה דורשת את מעורבות בית המשפט. ייפוי כוח מתמשך יכול לעסוק בעניינים אישיים ובעניינים רכושיים. עניינים אישיים כוללים מקום מגורים, בריאות, רווחה, עניינים רפואיים, נפשיים, גופניים או חברתיים. עניינים רכושיים כוללים את נכסיו של אדם, התחייבויותיו ורכושו.

ייפוי כוח מתמשך ייערך על ידי עו"ד אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך לכך. ייפוי הכוח יופקד אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ויופעל בהתאם לתנאים שנקבעו בייפוי הכוח.

בסיכומו של דבר, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לך לקבוע מראש כיצד ייראה עתידך כאשר אינך יכול עוד לעצב אותו בזמן אמת.  

עו"ד אור מוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

לייעוץ, צרו קשר ונבחן לעומק את זכויותיכם ואת סיכויי התביעה

Call Now Button