תחומי עיסוק

נזקי רכוש

נזקים לרכושו של אדם עשויים להיגרם כתוצאה מאחריותו של צד שלישי. התביעה לשיפוי עבור הנזק יכולה להיות מופנית כנגד חברת הביטוח המבטחת את רכושך, באם דאגת מבעוד מועד לביטוח מתאים, או כנגד מי שגרם לנזק וכנגד מבטחתו, אם קיים ביטוח.

נזקי רכוש עלולים להיגרם כתוצאה מתאונה, הצפה, שריפה, אסון טבע או כל פגיעה אחרת ברכוש.

למשרדנו ניסיון רב בנזקי רכוש, בדגש על המגזר החקלאי, בטיפול בתביעות הנוגעות למחלות בעלי חיים, פגיעות ביבול חקלאי, הצפות ועוד. 

לייעוץ, צרו קשר ונבחן לעומק את זכויותיכם ואת סיכויי התביעה

Call Now Button