תחומי עיסוק

עתירות מנהליות

עתירות מנהליות הן הליכים משפטיים שמטרתם לתקוף החלטות של גופים שלטוניים כגון רשויות המדינה, רשויות מקומיות וגופים או אנשים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין. 

חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, תש"ס-2000, מפרט בתוספת הראשונה לחוק את ההחלטות שבגינן ניתן להגיש עתירה. בנוסף, ניתן להגיש ערעור מנהלי כמפורט בתוספת השנייה לחוק ותובענה מנהלית כמפורט בתוספת השלישית.

הנושאים בגינם ניתן להגיש עתירה מקיפים תחומים רבים בהם החלטות של גופים שלטוניים משפיעים באופן ישיר על חיי היומיום שלנו. מדובר ברשימה ארוכה של נושאים ועל קצה המזלג נציין, בין היתר, עתירות בנושאי חינוך, ארנונה, רישוי עסקים, מכרזים, תכנון ובניה, והקצאה ראשונית של מקרקעין.

עתירות מנהליות נדונות בפני שופטים שהוסמכו לכך מתוך שופטי בית המשפט המחוזי, בסדר דין ייחודי המפורט בתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), תשס"א-2000.  

עתירה מנהלית תוגש בהקדם, ללא שיהוי ולא יאוחר מ- 45 ימים ממועד פרסום ההחלטה או מעת שנודע לעותר על ההחלטה, לפי המוקדם. לאור הדחיפות בהגשת עתירה, סדרי הדין השונים וייחודיות ההליך, חשוב לבחור עורך דין בעל ניסיון בתחום, ידע מקצועי והבנה בהליכים הנדרשים.

עו"ד אור ייצגה את משרדי הממשלה השונים בהליכים מנהליים, במסגרת עבודתה בפרקליטות, ובשל כך יש לה את הניסיון ואת ההיכרות עם הגופים השלטוניים הרלוונטיים. לכן, אם אתם סבורים שנפגעתם כתוצאה מהחלטה שלטונית, פנו למשרדנו בהקדם לבדיקת סיכויי הגשת עתירה לתקיפת ההחלטה. 

לייעוץ, צרו קשר ונבחן לעומק את זכויותיכם ואת סיכויי התביעה

Call Now Button