תחומי עיסוק

תאונות עבודה ומחלות מקצוע

תאונת עבודה היא פגיעה שנגרמה לאדם במסגרת עבודתו, לרבות בדרך לעבודה או בדרך ממנה לביתו. 

בנסיבות מסוימות, גם אירוע מוחי או אוטם שריר הלב עשויים להיות מוכרים כתאונת עבודה, אם נגרמו כתוצאה מאירוע חריג בעבודה.

תאונת עבודה איננה רק אירוע תאונתי חד פעמי. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954 קובעות בתוספת לתקנות רשימה סגורה של מחלות המוכרות כנובעות מעבודות מסוימות, כגון חשיפה לחומרים מזיקים, חשיפה לקרינה, עבודה בתנאי רעש ועוד.

נוסף על כך, פסיקת בתי המשפט הכירה גם בפגיעה על בסיס "מיקרוטראומה", הנגרמת כתוצאה מפעולות חוזרות במהלך העבודה, המבוצעות בפרקי זמן רצופים שדי בהן כדי לגרום נזק מצטבר.

במקרה של תאונת עבודה, עשוי הנפגע להיות זכאי לדמי פגיעה, מענק או קצבה בגין נכות, טיפולים רפואיים ועוד. על מנת לבחון את זכויותיך, מומלץ להסתייע בעורך דין אשר בקיא במכלול הזכויות.

בנסיבות בהן תאונת עבודה כרוכה גם ברשלנות של המעביד, מומלץ לבחון הגשת תביעה נזיקית. למשרדנו ניסיון רב בתביעות בגין תאונות עבודה, הן בייצוג עובדים שנפגעו בעבודה והן בייצוג מעבידים מטעם חברות הביטוח.  

לייעוץ, צרו קשר ונבחן לעומק את זכויותיכם ואת סיכויי התביעה

Call Now Button